• 3edycja
  • 6 mln
  • pozwala mieszkańcom decydować

Zgłaszanie zadań 7 maja - 6 czerwca 2019

Ocena projektów do 31 sierpnia 2018

Głosowanie 10 wrzesnia - 5 października 2018

Wyniki głosowania do 30 listopada 2018